Service Reparatii Instalatii gaze Bucuresti-Sector 2

Crab Ecosano

Service Reparatii Instalatii gaze Bucuresti-Sector 2 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Crab Ecosano - Service Reparatii Bucuresti-Sector 2.


Daca aveti nevoie de: Service Reparatii Instalatii gaze Bucuresti-Sector 2
contacteaza-ne completand formularul de aici

Descriere Service Reparatii Instalatii gaze Bucuresti-Sector 2

De la infiintare si pana in prezent societatea a realizat o serie de lucrari specifice de instalatii si constructii, cele mai relevante fiind prezentate in meniul Principalele lucrari executate. Proiectele in vederea realizarii lucrarilor de instalatii si constructii sunt elaborate in biroul propriu de proiectare si validate de autoritatea in domeniul respectiv. Elaborarea proiectelor este realizata de catre personal autorizat in acest domeniu.  

-demonstrarea capabilitatii sale de a furniza continuu produse si servicii conforme cu cerintele  clientului si cu cerintele legale si de reglementare aplicabile;
-ofera o imagine de ansamblu a sistemului si prin aceasta stabilirea unor masuri de îmbunatatire eficiente;
-serveste drept standard de referinta autorizat pentru implementarea sistemului de SMI cu aplicare in toate departamentele functionale si compartimentele companiei;
-defineste structura orgnizatorica si responsabilitatile diferitelo compartimente sau grupuri functionale si traseaza canalele de comunicare transversale si longitudinale ce dreneaza toate problemele legate de securitatea si sanatate ocupationala /mediu/calitatea serviciilor;
-cresterea satisfactiei clientului prin îmbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii si prin asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si cu cerintele legale si de reglementare aplicabile;
-prezervarea resurselor si conservarea mediului ecologic si evitarea poluarii mediului ambient
-prezinta angajatilor elementele sistemului de SMI si ii face constienti de importanta respectarii normelor de protectie a muncii, normelor de mediu pentru evitarea accidentelor, incidentelor si a imbolnavirilor profesionale.

Galerie foto