Service Reparatii Ascensoare-Lifturi-Scari Rulante Bacau

Reparatii Lifturi Ascensoare Bacau

Service Reparatii Ascensoare-Lifturi-Scari Rulante Bacau reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Reparatii Lifturi Ascensoare Bacau - Service Reparatii Bacau.


Daca aveti nevoie de: Service Reparatii Ascensoare-Lifturi-Scari Rulante Bacau
contacteaza-ne completand formularul de aici

Descriere Service Reparatii Ascensoare-Lifturi-Scari Rulante Bacau

OTIS LIFT SRL („OTIS Lift”), vă aduce la cunoştinţă prin prezenta că, în contextul desfăşurării activităţii sale, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor care sunt destinatari de e-mailuri provenind din sistemul de e-mail al operatorului şi/sau care trimit e-mailuri angajaţilor şi/sau contractanţilor operatorului, care utilizează sistemul de e-mail al operatorului, alţii decât salariaţi.

2. Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate de OTIS Lift pe toată durata de existenţă a societăţii: e-mail, nume şi prenume, al doilea prenume, titulatura (cuvinte folosite alături de nume care indică o anumită titulatură, precum pregătirea profesională, poziţia ierarhică la locul de muncă, poziţia socială), nume preferat, adresa smtp, statul în care lucrează, oraşul în care lucrează, ţara în care lucrează, codul postal de la locul de muncă, adresa postală a locului de munca, număr de telefon de la locul de muncă, număr de telefon de acasă, număr de telefon mobil, număr al pager-ului, fax, identificatorul supraveghetorului, titlul postului, departament, numele asistentei, societatea, funcţia postului, titlul postului, conţinutul mesajelor de e-mail, ataşamente la mesaje, conţinutul folderelor publice, date de contact, incluzând informaţii personale aşa cum sunt descrise mai sus, adresa paginii web, contul de servicii de tip instant messaging, date din agenda electronică (informaţii cu privire la sălile de conferinţă şi sedinţe – pot include de la ataşamente ale utilizatorilor finali şi până la note de sedinţe)

3. De asemenea, faţă de cele de mai sus, în vederea asigurării confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal, OTIS Lift a implementat măsuri tehnice şi organizatorice de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

4. Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate în scopul (1) susţinerii sistemelor logistice în numele exportatorului de date cu privire la oferte, executarea contractelor, şi livrările de produse; (2) stabilirii şi menţinerii unui sistem de e-mail şi a hardware-ului aferent pentru utilizarea de către angajaţii exportatorului de date şi de persoanele autorizate de exportator să utilizeze respectivul sistemul (servicii microsoft exchange incluzând mesagerie, calendar, administrarea listei de adrese, acces la foldere publice (accesibile tuturor utilizatorilor) şi administrarea datelor de contact); (3) asigurării managementului echipamentelor şi întreţinerea sistemului la nivel staţiei locale şi respectiv de reţea.

5. În acest proces, noi putem comunica datele dumneavoastră cu caracter personal angajaţilor OTIS Lift, altor persoane care sunt de personae fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, cu excepţia împuternicitului Computer Science Corporation menţionat mai jos (ca de exemplu, avocaţi, consultanţi, contabili, auditori) şi altor utilizatori autorizaţi ai sistemului de e-mail al operatorului de date.

6. În plus faţă de cele de mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate în afara Spaţiului Economic European, respectiv către Computer Science Corporation, cu sediul în Statele Unite ale Americii. Computer Science Corporation va acţiona în calitate de împuternicit al OTIS Lift şi va furniza suportul tehnic şi va administra serverele de e-mail ale OTIS Lift în Statele Unite ale Americii. Faţă de acest lucru, în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001, după cum a fost aceasta modificată (în continuare „Legea nr. 677/2001”), OTIS Lift şi Computer Science Corporation, au încheiat un contract de transfer. 

7. Conform Legii nr. 677/2001 (mai sus definită) în calitate de titular de date cu caracter personal obiect al unei prelucrări, beneficiaţi de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum şi dreptul de a vă adresa justiţiei. De asemenea, în condiţiile legii, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră personale şi să solicitaţi ştergerea acestor date.

8. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată OTIS Lift SRL, 37-39 Intrarea Glucozei, tronson IV, etaj 2, sector 2, Bucureşti, România, în atenţia Dnei. Eugenia Panait. 

9. OTIS Lift este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (în continuare „ANSPDCP”), iar prelucrarea descrisă în prezenta comunicare este înregistrată sub nr. 0028943 în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal ţinut de ANSPDCP. Acest registru este public şi poate fi consultat la cerere sau pe site-ul ANSPDCP, www.dataprotection.ro.

Galerie foto