Defecte in exploatare ale mecanismului BIELA-MANIVELA

defecte_in_exploatare_ale_mecanismului_bielamanivela_400

In timpul exploatării automobilului apar o serie de defecţiuni accidentale.

I.

Griparea pistoanelor

are loc ca urmare a supraîncălzirii motorului (din lipsă delichid de răcire, datorită arderii uleiului provocat de uzarea segmenţilor, pistoanelor şicilindrilor, amestecului carburant necorespunzător, prea bogat sau prea sărac, avansulexagerat);are loc o frecare uscată excesivă, urmată de dilatarea pistoanelor şi deci blocarealor. Fenomenul poate fi observat de şofer pentru că este însoţit de zgomote caracteristice provocate de efortul bielelor de a smulge pistoanele gripate din punctele moarte şiemanare de abur, dacă lichidul de răcire este sub nivel. În cazul opririi imediate amotorului se poate evita griparea; se lasă să se răcească, se toarnă în fiecare cilindru 30-40gr. ulei şi se încearcă rotirea arborelui cotit. Dacă se învârte uşor, se caută şi se înlăturăcauza; dacă se roteşte greu sau deloc, pistoanele s-au gripat şi automobilul va fi remorcat pentru repararea în atelier prin demontarea şi înlocuirea pistonului gripat şi a segmenţilor de la cilindrul respectiv.Griparea pistoanelor poate duce la rizuri pe oglinda cilindrilor; dacă acestea suntuşoare, se pot şlefui cu ajutorul unui piston în abundenţă de ulei, deplasat de câteva ori de-a lungul cilindrului în mişcare combinată (de translaţie şi rotaţie). Numai după aceasta seface înlocuirea pistonului şi segmenţilor respectivi.Dacă din gripare a rezultat şi topirea locală a aliajului pistonului şi aderarea lui pecilindru, atunci acestea se înlătură cu un cuţit triunghiular, se şlefuieşte cilindrul, iar  pistonul se va înlocui cu altul de aceeaşi cotă (se pot utiliza şi pistoane vechi, dar corespunzătoare) şi totodată segmenţii respectivi. Când griparea a dus la deteriorareacilindrului, atunci acesta se înlocuieşte.

 II.

Cocsarea segmenţilor

este urmarea supraîncălzirii pistonului, scăpărilor de gaze(baie de foc) datorită uzării excesive a segmenţilor şi deci arderii uleiului, care se depunesub formă de calamină în canalele respective, blocându-i. Deci segmenţii nu mai asigurăetanşarea şi răcirea pistonului, şi ca urmare au loc scăpări mari de gaze arse în baia de ulei,iar fumul de eşapament este de culoare albastră. Motorul nu mai dezvoltă putereanominală şi, deci, nu mai corespunde sarcinilor de transport. Pornirea motorului estegreoaie, consumul de combustibil şi ulei creşte, iar compresia la cilindrul respectiv estescăzută.Remedierea constă în demontarea grupurilor piston-segmenţi-bielă, curăţirea lor decalamină şi înlocuirea segmenţilor, care vor fi montaţi în locaşurile din pistoane cuajutorul cleştelui special, cu fantele decalate la un unghi de 120° sau 90° (după numărullor) şi montarea în aceiaşi cilindri, de unde s-au demontat; se menţionează că pistoanele nuse dezasamblează de pe biele.

 III:

Ruperea segmenţilor

se datoreşte materialului necorespunzător, montăriiincorecte, înţepenirii în canalele din piston, uzurii lor, precum şi supraîncălzirii ce duc latensiuni interne, loviri de pragul de uzură, detonaţii.Defecţiunea se constată prin compresie micşorată, scăpării de gaze în carter, caurmare a pierderii etanşeităţii, şi scăderea puterii motorului; apare un zgomot caracteristic(zgârieri) la antrenarea arborelui cotit. Se înlătură prin înlocuirea segmenţilor la cilindrul respectiv. Dacă s-au produs rizuriuşoare pe cilindru, se şlefuieşte, iar dacă sunt accentuate se înlocuieşte.

 IV.

Ruperea bolţului,

defecţiune mai rară, are drept cauze: uzura mare (joc cedepăşeşte 0,05 mm între bolţ şi umerii pistonului sau bucşa de bielă), material sautratament necorespunzător, griparea pistonului.Depistarea se face datorită zgomotului metalic ascuţit uniform, la accelerarea bruscăa motorului. Deoarece ruperea bolţului poate produce avarii grave (spargerea pistonului,cilindrului, încovoierea sau chiar ruperea bielei, încovoierea sau chiar ruperea arboreluicotit), motorul este oprit imediat.Remedierea constă în demontarea grupului piston-bielă respectiv, depresarea şi presarea unui alt bolţ corespunzător, inclusiv bucşa bielei, după care se face montareaambielajului şi motorului.

V.

Defiletarea parţială a şuruburilor de fixare a capacului de bielă

se manifestă prin bătăi în partea inferioară a blocului motor, la accelerări-decelerări repetate. Seremediază prin demontarea băii de ulei, restrângerea şuruburilor de la bielele ce au astfelde anomalii cu cheia dinamometrică la momentul prescris. Totodată se verifică fixarea lacelelalte şuruburi ale bielelor pentru a preîntâmpina astfel de defecţiuni; dacă nu seînlătură la timp aceasta, există pericolul ruperii şuruburilor şi deci avarii la biele, cilindri, pistoane, bloc motor.

VI.

Ruperea bielei

este cauzată de: griparea lagărului sau topirea semicuzineţilor, joc prea mare în lagăr, ruperea bolţului, spargerea pistonului, smulgerea sau rupereaşuruburilor de bielă.Dacă motorul nu este oprit la timp, se produc avarii grave: spargerea blocului motor,a cilindrului şi a pistonului, deteriorarea sau chiar ruperea arborelui cotit, distrugerea băiide ulei.Remedierea comportă operaţii dificile, mai ales în caz de avarii şi se execută înatelier; în afara demontării, se face o constatare minuţioasă a organelor deteriorate, bloculmotor impunând repararea sau chiar înlocuirea, iar cilindrul şi grupul piston-segmenţi- bolţ-bielă-cuzineţi se înlocuiesc obligatoriu; arborele cotit este controlat amănunţit,îndeosebi fusul maneton respectiv, care dacă are culoarea schimbată necesită înlocuirea.

VII.

Încovoierea sau torsionarea bielei

Se poate constata prin bătăi anormale în porţiunea mediană a blocului motor. Dacă nu se iau măsuri imediate de reparare în atelier a motorului poate duce la: uzarea accentuată a muchiilor segmenţilor, a pistoanelor şiovalizarea neuniformă a cilindrilor pe toată lungimea lor, uzarea rapidă a fusurilor manetoane ale arborelui cotit.

VIII.

Griparea sau topirea cuzineţilor din lagăre

Are unele cauze comune: ungerea insuficientă, uzură mare, deci joc depăşit între fus şi cuzinet, material de antifricţiunenecorespunzător, supraîncălzire. Alte cauze, ca: amestec carburant necorespunzător, avans prea mare la aprindere (detonaţii), supraturarea sau suprasarcina îndelungată, duc latopirea cuzineţilor.Se poate preîntâmpina dacă sesizarea zgomotului specific (bătăi înfundate, mai ales„la rece" ce se înteţesc la accelerare) sau indicaţiile manometrului de ulei (presiunescăzută) se observă la timp.

Remedierea: demontarea MBM, constatarea stării fusului maneton respectiv(culoarea schimbată, indică decălirea); dacă e în stare normală, se curăţă resturile dematerial de antifricţiune şi se înlocuieşte cuzineţul cu un altul de cotă corespunzătoare.

IX.

Ruperea arborelui cotit

Este un fenomen mai rar, are drept cauze: uzarea excesivă înlagăre, solicitări la încovoiere sau răsucire datorate necoaxialităţii lagărelor, detonaţii puternice, lipsă de ungere. Urmarea poate fi foarte gravă: spargerea blocului motor, aunora dintre cilindri şi grupuri piston-bielă, sau chiar a tuturor grupurilor.Remedierea se face numai în atelier (automobilul fiind remorcat) şi constă îndemontarea completă a motorului, controlul minuţios al tuturor organelor componente,înlocuirea celor defecte, înlăturarea cauzelor şi asamblarea corectă.